Ülo Kaasik: eelarve jätkusuutlikkus on usalduse aluseks

Esmaspäeval, 20. aprillil Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) pressikonverentsil esinenud Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja ÜLO KAASIKU sõnul tuleb Eestil usalduse hoidmiseks enda suhtes hakata järkjärgult parandama riigi eelarvepositsiooni ning liikuda eelarvereservide taastamise suunas.

"Oleme nõus OECD Eesti majandusraporti hinnanguga, et hetkel on meie peamiseks väljakutseks naasta jätkusuutliku ning tõhusa majanduskasvu teele. Selles kontekstis on määrava tähtsusega riigi eelarvepoliitika, panganduse usaldusväärsus, paindlik tööturg ning ühinemine euroalaga. Riigi rahandus tuleb viia muutunud majandusolukorraga kooskõlla ning sel kevadel uuendatav riigi eelarvestrateegia peab andma vastuse küsimusele, kuidas ja millal saavutab Eesti taas koondeelarve tulude ja kulude tasakaalu ning hakkab taastama eelarvereservi," ütles Ülo Kaasik pressikonverentsil.

Kaasiku hinnangul tõstab euroalaga ühinemise selge perspektiiv oluliselt Eesti usaldusväärsust ning on lähiajal peamine majandust toetav tegur. "Euroga liitumiseks peab nii tänavu kui ka järgnevatel aastatel koondeelarve puudujääk olema kindlasti väiksem kui 3% sisemajanduse koguproduktist. Euro kasutuselevõtu eesmärki tuleb silmas pidada kõigi majanduspoliitiliste sammude planeerimisel," lisas Kaasik.