Ülo Kaasik: Eesti majandusareng sõltub jätkusuutlikust eelarvepoliitikast

Täna, 6. oktoobril Eesti Ametiühingute Keskliidu korraldatud euroseminaril rõhutas Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja ÜLO KAASIK jätkusuutliku eelarvepoliitika olulisust nii Eesti majanduse arengu seisukohalt kui ka euro kasutuselevõtu eesmärki silmas pidades.

Ülo Kaasik tõstis oma ettekandes esile Eesti majanduse kohandumisvõimet. "Eesti majanduses on olemas positiivsed märgid stabiliseerumisest, mis näitab, et meie majanduskeskkond on paindlik. Ettevõtjate kohandumisvõimest annavad tunnistust praeguses majanduskeskkonnas tugevana püsinud ekspordinumbrid ja tööstustoodangu stabiliseerunud mahud," rääkis Kaasik, lisades, et sellele vaatamata pole riskid veel kadunud ja Eestil peab säilima valmisolek paindlikult reageerida võimalikele muutustele.

Ülo Kaasik rõhutas, et Eesti jaoks on väga olulise tähendusega asjaolu, et riik on seni suutnud kohaneda ilma hiiglasliku võlata ja seda tänu möödunud aastatel kogutud reservidele ja ülejäägis eelarvele. "Selleks, et tagada Eesti majanduse jätkusuutlik areng ja kasvu taastumine, vajame jätkusuutlikku eelarvepoliitikat. Meie edu sõltub sellest, kui kiiresti suudame lähiaastatel tasakaalustada eelarve ja selle taas ülejääki viia," ütles Kaasik.

Eurost kasutuselevõtu väljavaadetest rääkides viitas Kaasik, et Eestil on käesoleva aasta lõpus olemas võimalused täita kõik euroalaga liitumiseks vajalikud Maastrichti kriteeriumid. "Suurima küsimärgiga on eelarvetasakaal ja kriteeriumi täitmiseks peab valitsus tegema omaltpoolt kõik, et vältida üle 3 protsendi ulatuvat eelarvepuudujääki," rääkis Kaasik, lisades, et tegemist on reaalse eesmärgiga.

Lisaks andis seminaril ülevaate eurole ülemineku põhimõtetest ja euro kasutuselevõtuga seotud praktilistest küsimustest rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja asetäitja Katrin Kask.

Eesti Ametiühingute Keskliidu korraldatud euroseminar toimus Eesti Rahvusraamatukogus, mille kohta saab täpsemat infot EAKLi kodulehelt.

Ülo Kaasiku ja Katrin Kase esitlused avaldatakse Eesti Panga kodulehel.