ÜLO KAASIK: Majanduse üheks suuremaks mureks on käärid palkade ja tootlikkuse vahel

Täna, 2. septembril esines Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja ÜLO KAASIK Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatuse ja liikmeskonna palga alammäära ja palgatingimuste läbirääkimiste delegatsiooni koosolekul, kus ta tutvustas Eesti majanduse hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid ning võttis osa palgapoliitika arutelust.

Ülo Kaasik andis kohtumisel ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust, mida iseloomustab kohandumine nii muutunud sise- kui ka väliskeskkonnaga, ning selgitas Eesti majanduse arengut mõjutavaid tegureid, käsitledes põhjalikumalt tööturuga seonduvat. "Eesti majanduse üheks suuremaks mureks on käärid palga- ja tootlikkuse kasvu vahel. Palkade tootlikkusest kiirem tõus kahjustab Eesti konkurentsivõimet ja selleks, et majandus saaks uuesti kasvama hakata, on enne vajalik selle ebakõla taandumine. Tööjõu liikumine ühest sektorist teise peab samuti toimuma sujuvalt, aitamaks kaasa ebakõla vähenemisele. Kui tööturg ei reageeri piisavalt paindlikult, tuleb arvestada pikema kohandumise perioodiga, mil tööhõive võib märgatavalt väheneda," kommenteeris kohtumisel räägitut Kaasik.