Vahetult aastavahetuse järel pole Eesti pankade süsteemides ilmnenud mingeid aasta 2000 probleemiga seostatavaid probleeme

Praeguse seisuga, s.t. 1.jaanuaril kell 00.30 pole Eesti pankade süsteemides ilmnenud mingeid aasta 2000 probleemist tingitud vigasid.

Aastalõpuprotseduurid olid pankades lõpetatud juba kell 23.30.

Pankade süsteemide plaanikohane aastavahetuse-järgne testimine on algamas ning selle tulemustest teavitatakse avalikkust 1.jaanuaril kell 17.00

Eesti Panga aasta 2000 koordineerimiskeskus
Tel. 6 680 891, 6 680 900