Väliseksperdid tutvustavad Eesti-teemalisi uuringuid

Eesti Pank korraldab 24. aprillil Tallinnas seminari, kus tutvustatakse kaht rahvusvaheliste ekspertide poolt valminud uurimustööd. Esimene töö käsitleb haridustaseme vastavust töökoha nõuetele Eesti tööturul ja selle mõju tööturutingimustele ning teine uurimus räägib finantssektori mõjust siinsele reaalmajandusele.

Seminaril tutvustab professor Julian Messina Girona Ülikoolist Hispaaniast koos Euroopa Keskpanga tööturueksperdi Ana Lamoga valminud tööd "Educational Mismatch and Wages in Estonia". Töös uuriti haridustaseme ja töökoha nõuete vahelisi seoseid Eestis perioodil 1997-2003. Üldiselt loetakse Kesk- ja Ida-Euroopa riikide eeliseks Euroopa Liidus suhteliselt haritud tööjõudu. Uurimuse autorite arvates on aga oluline see, kuidas vastab siinne haridus­tase tökoha nöõuetele. Eestis võib nende hinnangul täheldada nimetatud perioodil nn struktuurset mittevastavust ja töötajate üleharitust.

Seminari teises pooles annab OECD ekspert Veerle Slootmaekers ülevaate koos Rahvusvahelise Valuutafondi eksperdi Marialuz Moreno Badiaga valminud uurimistööst "The Missing Link between Financial Constraints and Productivity". Uurimus kirjeldab finantspiirangute mõju ettevõtete tootlikkusele Eestis aastatel 1997-2005. Uurimistulemuste kohaselt on finantspiirangud suuremad uute ja kõrge võlakoormusega ettevõtete puhul ning väiksemad välismaiste ettevõtete jaoks võrreldes Eesti ettevõtetega üldiselt. Enamikus sektorites ei avaldu finantspiirangute mõju ettevõtete tootlikkusele, erandiks on uurimis- ja arendustegevus ning äriteenused.

Seminar toimub inglise keeles ja on tasuta. Seminari täpsem ajakava on Eesti Panga kodulehelt.

Seminarile saab registreeruda vabade kohtade olemasolul kuni 23. aprillini. Palume oma osalemisest teatada majandusuuringute osakonna assistendile Eve Mäginile telefonil 6680 758 või e-kirja teel emagin [at] epbe.ee (.)

Seminari esitlused avaldatakse hiljem Eesti Panga kodulehel.

Eesti Pank korraldab avatud seminare alates 2000. aastast ja nende eesmärgiks on toetada ideedevahetust keskpanga ning nii Eesti kui ka välismaa akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel.