Välisnõudluse järsk vähenemine kiirendas majanduslangust

Andres Saarniit, rahapoliitika osakonna nõunik

Möödunud aasta viimases kvartalis kiirenes majanduslangus võrreldes 2007. aasta sama perioodiga 9,4 protsendini. Võttes aluseks eelnevate kvartalite tulemused, siis on Eesti 2008. aasta sisemajanduse kogutoodang hinnanguliselt 3,5 protsent väiksem kui aasta varem. Erinevalt varasematest kvartalitest ei olnud aasta lõpukuudel languse taga enam peamiselt sisenõudlus, vaid ka kaupade väljavedu vähenes märgatavalt. Teenuste eksport säilitas esialgsete hinnangute põhjal varasemale ligilähedase kasvutempo.

Eesti peamiste kaubanduspartnerite oluliselt nõrgenenud majandusolukord mõjutab Eesti eksporti järjest enam. Nii oktoobris kui ka detsembris vähenesid meie peamiste kaubanduspartnerite tootmismahud oluliselt. Eesti tööstustoodangus ja väliskaubanduses toimus suur muutus novembris ja langustrend jätkus ka detsembrikuus. Paraku võib välisnõudlus erinevate hinnangute kohaselt jäädagi nõrgemale tasemele. Seepärast on võimalik, et käesoleva aasta majanduslangus kujuneb suuremaks kui Eesti Panga kiirhinnangus nimetatud 5,5 protsenti. Majanduskasvu taastumise märke võib praeguste hinnangute kohaselt oodata 2010. aastal.

Eesti tööturgu mõjutasid maailmamajanduse jahenemise tagajärjed möödunud aasta viimases kvartalis veel vähe. Kiiresti vähenenud nõudluse tõttu nii kodu- kui ka välisturul otsivad ettevõtjaid võimalusi kulutuste vähendamiseks, mis tähendab muuhulgas ka töötajate arvu vähendamist. Hõivatute arv langes 2007. aasta IV kvartaliga võrreldes vaid 0,2 protsenti ning töötute arv kasvas 54 tuhandeni. Töötuse 7,6 protsendini ulatuv määr on rahvusvahelises võrdluses endiselt madal. Hõive vähenemine ja töötute arvu suurenemine olid eriti kiired detsembris ja jaanuaris, mida IV kvartali keskmised näitajad nii palju ei kajasta.

Majanduslanguse kiirenemine näitab, et valitsuse pingutused eelarve kulude suuremahuliseks kärpimiseks on igati õigustatud. Uueks kasvutsükliks valmistudes jätkuvad majanduses ümberkorraldused sel ja järgmisel aastal.

Vt ka Eesti Panga kiirhinnangut majandusele Eesti Panga kodulehel.