Valuutafond avaldas raporti Eesti kohta

Rahvusvaheline Valuutafond (RVF) avaldas täna oma koduleheküljel iga-aastase põhjaliku raporti Eesti majandusolukorra ja -poliitika kohta, mis valmis valuutafondi missiooni poolt kevadel Eestis peetud konsultatsioonide põhjal.

Lisaks avaldati RVF-i hinnang Eesti fiskaalpoliitika läbipaistvuse vastavusest rahvusvahelistele headele tavadele.

RVF-i juhatuses arutusel olnud raport leiab, et Eesti on jätkuvalt siirderiikide esirinnas. Konservatiivse makromajanduspoliitika ja jõuliste struktuurireformide tulemusel on üleminek turumajandusele peaaegu täielik ja saavutatud on stabiilne majanduskasv. Reformiprotsessi nurgakivideks olid valuutakomitee põhimõtte rakendamine - Eesti krooni sidumine Saksa margaga, nüüd juba euroga -, varakult teostatud täielik jooksev- ja kapitalikonto tehingute liberaliseerimine ning praeguseks peaaegu lõpuleviidud erastamisprogramm, mis tegi panuse strateegilistele välisinvestoritele.

RVF-i juhatus arutas Eesti majanduspoliitilist olukorda 27. juunil toimunud istungil. Raportit kokkuvõttev Eesti Panga pressiteade.

Raport (pdf).

Statistiline lisa (pdf).

IMFi pressiteade raporti peamistest järeldustest ja juhatuse arvamusest IMF-i kodulehel

Hinnang fiskaalpoliitika läbipaistvusele (pdf).

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 668 0900