Veebruaris eraisikute viivislaene ei lisandunud

Jaak Tõrs, Eesti Panga finantsvahenduse osakonna juhataja

Pankade laenu- ja liisingportfelli maht vähenes veebruaris 0,4 protsendi ehk 1,1 miljardi krooni võrra, mis praegust majandusolukorda arvestades oli võrdlemisi mõõdukas vähenemine. Portfelli koondmahuks oli veebruaris 266 miljardit krooni. Laenu- ja liisingportfelli mahu kokkutõmbumine puudutas ühtlaselt nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Ettevõtete praegust laenuvajadust mõjutab eelkõige tagasihoidlikum majandusaktiivsus. Eraisikute laenukäitumist mõjutab ebakindlus tuleviku suhtes, mistõttu tarbimisotsused ükatakse edasi ning pigem säästetakse. Antud asjaolu väljendab ilmekalt veebruarikuine tarbimislaenude mahu muutus, mis vähenes 443 miljoni krooni (sh autoliisingu maht 103 miljonit krooni) ehk 1,5 protsendi võrra.

Eraisikute hoiuste maht veebruaris suurenes, ettevõtete oma vähenes. Ettevõtete ja eraisikute hoiuste aastakasv oli veebruaris 0,5 protsenti, hoiuste kogumahuks kujunes 104,8 miljardit krooni. Eraisikute hoiuste maht suurenes 942 miljoni krooni ehk 1,7 protsendi võrra. Ettevõtete hoiuste maht seevastu aga vähenes 497 miljoni krooni ehk 1 protsendi võrra.

Üle 60 päeva viivises olevate laenude osakaal laenuportfellist kasvas veebruaris 0,5 protsendipunkti võrra ja moodustas kuu lõpuks 4,1 protsenti pankade laenuportfellist. Eraisikute puhul uusi viivises olevaid laenusid ei lisandunud, küll aga jäid juba olemasolevad viivises olevad laenud jätkuvalt tagasi maksmata. Ettevõtete puhul suurenes eelkõige ehitus- ning kinnisvarasektori enam kui 60 päeva viivises olevate laenude maht ning osakaal laenuportfellist. Kokku oli enam kui 60 päeva viivises olevaid laene 4,7 protsenti ettevõtetele väljastatud laenude portfellist.

Tulenevalt laenuportfelli vähenemisest suurenes pankade keskmine kapitali adekvaatsus jaanuari 19,5 protsendilt 19,8 protsendini veebruaris. Pangad on viimaste aastate jooksul kogunud piisavalt suured kapitalipuhvrid, et saada hakkama ka perioodil, mil laenukahjumid võivad oluliselt suureneda.

Rahvusvahelise rahaturu intressimäärade alanemine toob jätkuvalt leevendust varasematele laenuvõtjatele. Veebruaris väljastatud uute eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude intressimäär langes baasintressi languse tõttu vastavalt 4,6 ja 4,8 protsendini. Panga poolt küsitavad laenude riskimarginaalid on võrreldes aastataguste näitajatega kõrgemad, kuid on veebruaris stabiliseerunud. Antud asjaolu viitab laenuturu olukorra mõningasele selginemisele.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu aastakasv


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht ja hoiuste aastakasvutempo


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 5 kuu EURIBOR

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee