Vello Vensel loobus Eesti Panga presidendi ametisse astumast

Prof. Vello Vensel esitas täna Eesti Panga Nõukogule ja Eesti Vabariigi Presidendile avalduse, milles ta teatas, et loobub tervislikel põhjustel Eesti Panga presidendi ametisse astumisest.

Prof. Vello Vensel tänas Eesti Panga Nõukogu talle osutatud usalduse eest.

Eesti Panga Nõukogu arutas tänasel korralisel istungil prof. Vello Venseli avaldust päevakorravälise küsimusena ja pöördus Vabariigi Presidendi poole ettepanekuga tühistada otsus Vello Venseli ametisse nimetamise kohta.

Eesti Panga Nõukogu ettepanek edastati Eesti Vabariigi Presidendile.

Eesti Vabariigi President tühistas pärast nõupidamist Eesti Panga Nõukogu esimehe prof. Mart Sõrgiga oma otsuse käesoleva aasta 13.aprillist, millega Vello Vensel nimetati Eesti Panga presidendiks.

Eesti Panga põhikirja alusel asub 28. aprillist presidendi kohuseid ajutiselt täitma senine panga asepresident Peter Lõhmus.

Avalike suhete osakond 6 680 900