Viivislaenud vähenesid novembris märkimisväärselt

Jana Kask, finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Ettevõtetele anti novembris 145 miljoni euro väärtuses pikaajalisi laene ehk sama palju kui oktoobris. Ka lühiajaliste laenude ja liisingute maht ei muutunud oktoobriga võrreldes kuigivõrd. Ettevõtlussektoris oli laenuaktiivsus suurim kaubanduses, kus võeti aasta lõpus kasvava müügimahu ootuses kaubavarude täiendamiseks rohkem lühiajalisi laene. Kaubandusettevõtted on käesoleva aasta 11 kuu jooksul saanud ligi 28 protsenti rohkem laene ja liisinguid kui aasta tagasi.

Eluasemelaenuturul novembris olulisi muutusi ei olnud. Kui 46 miljoni euroni ulatunud eluasemelaenude käive oli aastatagusest tagasihoidliku 5 protsendi võrra suurem, siis arvuliselt anti novembris laene vähem. Samas on autoliisingu müük jätkuvalt aktiivne, mida märgib novembris 58 protsendini ulatunud aastakasv.

Lisanduvate laenude maht on endiselt ebapiisav, et pankade laenuportfelli vähenemine peatada. Eesti ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute kogumaht vähenes novembri jooksul 107 miljoni euro võrra 14,4 miljardi euroni. Aastatagusega võrreldes oli laenu- ja liisingujääk 5,3 protsenti väiksem. Majanduskasvu oodatav aeglustumine hoiab tõenäoliselt ka järgmisel aastal laenunõudluse madala, mistõttu pankade laenu- ja liisinguportfell kahaneb 2012. aastal Eesti Panga prognoosi kohaselt 1,4 protsenti.

Laenuintressimäärad püsisid ka novembris peaaegu muutumatuna. Kuu jooksul antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad olid vastavalt 3,4 ja 4,4 protsenti.

Viivislaenude maht vähenes novembris kiiremini kui selle aasta varasematel kuudel. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht kahanes kuu jooksul 59 miljoni euro võrra. Kuu lõpuks alanes pikaajalises võlgnevuses laenude osakaal 5,3 protsendini laenuportfellist. Ühelt poolt paranes nii ettevõtete kui majapidamiste laenumaksevõime, teiselt poolt kandsid pangad bilansist maha lootusetuid laene.

Hoiused suurenesid novembris 42 miljoni euro võrra. Novembri lõpus oli Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht 7,8 miljardit eurot ehk 6 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Vaatamata suhteliselt madalale hoiuseintressimäärale eelistavad majapidamised finantsturu kõrge volatiilsuse tõttu paigutada säästud pangahoiustele. Majapidamiste tähtajaliste hoiuste maht on 2011. aastal pidevalt suurenenud ning nende osakaal tõusis novembri lõpuks 51 protsendini.

Joonis 1. Kaubandusettevõtetele kuu jooksul väljastatud laenud ja liisingud

Joonis 2. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude ja allahindluste osakaal laenuportfellis

Joonis 1. Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht ja aastakasv

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post:
ingrid.mitt [at] eestipank.ee