Viivislaenude kasv märtsis aeglustus

Jana Kask, finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu- ja liisingumaht suurenes märtsis 2,6 miljardi krooni võrra. Aastakasv taandus 27 protsendilt 25 protsendile. 2008. aasta esimese kolme kuu jooksul lisandunud laenumaht oli poole väiksem aastatagusest näitajast ja jäi alla ka 2006. aasta alguse kasvule. Mõõdukama laenukasvu jätkumist võib eeldada ka järgnevatel kuudel. Töötleva tööstuse ettevõtete finantseerimine on kasvanud ettevõtlussektori keskmisest kiiremini, kuigi eelmise kuuga võrreldes jäi laenumahu suurenemine siiski oluliselt tagasihoidlikumaks.

Viivislaenude kasv märtsis aeglustus. Rohkem kui 60 päevase makseviivitusega laenud moodustasid pankade laenuportfellis 0,93 protsenti, mis oli vaid 0,03 protsendipunkti kõrgem näitaja kui eelmisel kuul. Koondarvestuses võis täheldada positiivset arengut eluasemelaenude kvaliteedis, kus pikaaegselt viivises olevate laenude maht vähenes ligi 11 protsendi võrra, ent pankade lõikes olid muutused eluasemelaenude kvaliteedis siiski erinevad. Kuigi märtsis jätkus ettevõtete laenude ja eraisikute tarbimislaenude kvaliteedi mõningane halvenemine, ei ole ühegi laenusegmendi juures ilmnenud laenuteenindamise probleeme ulatuses, mis võiksid takistada majanduse sujuvat kohandumist või tekitaksid probleeme finantssektorile.

Eelmise aasta madala võrdlusbaasi mõjude taandumine tõi kaasa hoiuste aastakasvu hüppelise aeglustumise kuutaguselt 14 protsendilt 10 protsendile märtsi lõpus. Kui ettevõtete hoiuste maht märtsis vähenes, siis eraisikute hoiustes uusi suunamuutusi ei ilmnenud: ühtlases tempos jätkus tähtajaliste hoiuste kasv ning nõudmiseni hoiuste alanemine. Tähtajaliste, säästu- ja investeerimishoiuste osakaal kerkis märtsis 1 protsendipunkti võrra, küündides kuu lõpuks 51 protsendini eraisikute hoiuste mahust.

Muutunud majanduskeskkonnas on pankade kasumlikkus püsinud tugev. 2008. aasta esimeses kvartalis ulatus Eestis registreeritud pankade ning siin tegutsevate välispankade filiaalide puhaskasum 981 miljoni kroonini. Koondarvestuses ületas pankade nelja viimase kvartali omakapitali keskmine tulukus 27 protsenti.


Joonis 1. Eesti eraisikute ja ettevõtete hoiuste ja laenujäägi kasv kvartali jooksul (mln krooni)


Joonis 2. Eesti eraisikute ja ettevõtete laenu ja liisingu aastakasv

Eesti Pank avaldab alates 2008. aasta jaanuarist kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta. Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

 

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee (  )