Viivislaenude maht vähenes oktoobris kiiremini kui varem

 Jana Kask
 Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja
 

Laenuaktiivsus on pärast suve keskpaigani toimunud kiiret kasvu mõnevõrra stabiliseerunud. Ehkki ettevõtete laenukäibe aastakasv on viimastel kuudel olnud 20% lähedal või sellest kõrgem, laenati teisel poolaastal kuude lõikes üsna muutumatus mahus. Oktoobri laenumahtu toetas lühiajaliste laenude kiire kasv, milles oli omakorda oluline osa kaubandusettevõtete endiselt kõrgel laenuaktiivsusel. Ettevõtete pikaajaliste laenude käive oli samal ajal aastatagusest 1% väiksem.

Majapidamiste oktoobrikuist laenumahtu mõjutas hoogne autoliising. Oktoobris väljastati majapidamistele autoliisinguid 15 miljoni euro väärtuses. See oli viimase nelja aasta kõrgeim näitaja, mistõttu kiirenes liisingumahu aastakasv 45%ni. Õppelaene väljastatakse reeglina enim septembris ja oktoobris. Nii õppelaenu võtjate arv kui ka vastav laenumaht on aasta-aastalt vähenenud. Käesoleva õppeaasta esimesel kahel kuul anti õppelaenudena välja kokku ligi 10 miljonit eurot, mis on 24% vähem kui mullu. Uusi eluasemelaene võeti oktoobris 56 miljoni euro väärtuses ehk septembriga võrreldavas mahus.

Laenu- ja liisinguportfelli aastakasv jäi oktoobris eelmise kuu 0,8% tasemele. Stabiilsele laenukäibele vaatamata vähenes laenuportfelli maht 41 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpus 14,6 miljardi euroni.

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär püsis oktoobris eelmise kuu 2,7% tasemel. Kuivõrd enamike laenude baasintressimääraks oleva 6 kuu EURIBORi alanemine aeglustus, jäi ka keskmine intressimarginaal septembri 2,2% tasemele. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär tõusis oktoobris 3,2%ni, mis on lähedal eelmise kolme kuu keskmisele tasemele.

Viivislaenude maht vähenes oktoobris kiiremini kui varem. Kuu jooksul kahanes üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal laenuportfellis 4,1%lt 3,8%ni. Viimase paari aasta jooksul on laenuportfelli kvaliteeti mõjutanud majanduskriisi aastatest pärit probleemlaenud. Oktoobris arvati lootusetuks hinnatud laene bilansist maha rohkem kui varasematel kuudel keskmiselt.

Hoiuste aastakasv püsis ettevõtete toel 9% tasemel. Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvas oktoobris 94 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpus 8,5 miljardi euroni. Hoiused kasvasid peamiselt tänu ettevõtete poolt pankadesse paigutatud vahendite suurenemisele. Majapidamiste hoiuste maht ei ole käesoleva aasta teisel poolaastal muutunud, püsides ka oktoobris juuni lõpu 4,6 miljardi euro tasemel.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/FINANTSSEKTOR.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee