Viivislaenude tase langes veidi novembris

Siret Vildo, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist

Eesti majapidamistele ning ettevõtetele väljastatud laenu- ja liisingportfelli jääk kahanes novembris 1,6 miljardi krooni ehk 0,6 protsendi võrra. Finantseerimisportfellide kogumaht oli novembri lõpu seisuga 254 miljardit krooni, mis oli aastatagusega võrreldes 6,4 protsendi võrra väiksem. Ettevõtetele väljastatud laenude osas vähenes novembris kõige rohkem kaubandussektori ning muude majandussektorite laenujääk, mõnevõrra suurenes aga ehitussektori laenujääk. Majapidamistele väljastatud laenude ning liisingute areng oli sarnane varasematele kuudele - kõige kiiremini väheneb jätkuvalt majapidamiste tarbimislaenude ning autoliisingute maht.

Madal intressimäär pakub jätkuvalt leevendust võetud laenukohustuste teenindamisel. Novembris langes kuue kuu Euribor alla 1 protsendi taseme, mis on viimase kümne aasta madalaim tase. Uute laenuklientide jaoks jäi aga intressimäär samaks, kuna novembris suurenes nii eluasemelaenude kui ka ettevõtete laenude intressimarginaal. Uute laenude keskmine intressimäär oli ettevõtetele 4,3 ning eluasemelaenudele 3,4 protsenti. Kuigi praegu võetud laenude koondintress ehk baasintressimäär ja marginaal kokku on võrdlemisi madal, tuleb pikaajaliste laenulepingute sõlmimisel arvestada sellega, et praegune väga madal baasintressimäära tase ei jää püsima. 

Enam kui 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude ehk viivislaenude osakaal pankade laenuportfellis ei suurenenud ka novembris, vaid langes kuu lõpuks 6,3 protsendi tasemele. Oma osa on siin nii madalal baasintressimääral kui ka pankade aktiivsel tegelemisel raskustesse sattunud laenuklientidega. Kuigi viivislaenude kasv on hetkel peatunud, on järgnevate kuude jooksul oodata viivislaenude mahu suurenemist. Eesti Panga prognoosi kohaselt jõuab üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal kõrgpunkti, 8 protsendi juurde 2010. aasta kevadel.

Vaatamata sellele, et viivislaenude maht ning osakaal pankade laenuportfellis vähenes, tegid pangad novembris ligikaudu 700 miljoni krooni eest provisjone. Novembri lõpuks oli provisjonidega kaetud 68 protsenti viivislaenudest. Pankade kapitalibaas on jätkuvalt piisav selleks, et tulla toime praeguse keerulise majandusolukorraga.

Majapidamiste hoiuste 180 miljoni krooni suurune kasv ning ettevõtete hoiuste 1,4 miljardi krooni suurune vähenemine kahandasid kokkuvõttes reaalsektori hoiuste mahtu novembris 1,2 miljardi krooni võrra. Võrreldes aastatagusega on hoiuste maht küll 1,3 protsendi võrra suurem, kuid pingelise majandusolukorra püsides võivad varasemalt kogutud ressursid kiiresti väheneda.

Alates 2009. aasta detsembrist alustab Eesti Pank Euroopa Keskpanga metoodika kohaselt koostatud tabelite "Rahaloomeasutuste agregeeritud bilanss" ja "Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad" avaldamist. Eestis kuuluvad rahaloomeasutuste hulka Eesti Pank, krediidiasutused, hoiu-laenuühistud ja rahaturufondid. Nimetatud muutuse tulemusena lõpetatakse tabelite "Panganduslik ülevaade" ja "Rahapakkumine" avaldamine. Varem eraldi tabelina avaldatud rahapakkumise näitajad sisalduvad nüüd rahaloomeasutuste analüütiliste näitajate hulgas. Muutuse eesmärk on parandada andmete võrreldavust teiste Euroopa Liidu riikide rahaloomeasutuste statistikaga.

Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu kuine kasv

Joonis 2. Enam kui 60-päevase viivisosaga laenude osakaal portfellist

Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post: ingrid.mitt [at] epbe.ee