Alates 2015. aastast koostatakse kuubülletääni asemel majandusülevaadet. Majandusülevaade avaldatakse kaks nädalat pärast EKP nõukogu rahapoliitikat käsitlevat istungit. Majandusülevaate avaldamisega täidab EKP oma õiguslikku kohustust avaldada vähemalt kord kvartalis aruanne EKPSi tegevuse kohta (vastavalt EKPSi põhikirja artikli 15 lõikele 1).