Eesti Panga 2010. aasta aruanne

EESTI PANGA OLEMUS JA ROLL

EESTI PANGA PRESIDENDI SISSEJUHATUS 2010. AASTA ARUANDELE

KESKPANGA ARUANDEKOHUSTUS

EESTI PANGA STRATEEGILISED EESMÄRGID 2010. AASTAL

EUROLE ÜLEMINEK

ETTEVALMISTUSED EUROALA LIIKMEKS SAAMISEKS

Üldine raamistik
Eurole ülemineku kriteeriumid
Eesti Panga ja krediidiasutuste töö euroks ettevalmistumisel
Teavitus

EUROALAGA KAASNEVAD MUUDATUSED EESTI PANGA TEGEVUSRAAMISTIKUS 2011. AASTAL

Eurosüsteemi ülesanded
Keskpanga varad ja kohustused pärast eurole üleminekut

EESTI PANGA TEGEVUS JA SAAVUTUSED 2010. AASTAL

RAHAPOLIITIKA
Seiretegevus
Majandusülevaated
Prognoos
Uuringud

RESERVIHALDUS
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE
Finantssektori analüüs ja hinnang finantsstabiilsusele
Finantssektori poliitika ja regulatsioon

STATISTIKATEGEVUS
Statistikavaldkonna ettevalmistused euroalaga ühinemiseks
Pangandusstatistika ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika
Üldmajandusstatistika

ARVELDUSSÜSTEEMID
Arveldussüsteemide arendamine
Arveldused Eesti Panga hallatavates arveldussüsteemides
Arveldussüsteemide järelevaatamine

SULARAHA
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine
Eurole üleminekust tulenenud tegevus ja muudatused ringluses oleva sularaha struktuuris

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö Rahvusvaheliste Arvelduste Pangaga
Koostöö reitinguagentuuridega

AVALIKUD SUHTED
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eurole ülemineku teavitus
Euroteavituse tulemused

JUHTIMINE, ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA
Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2010. aastal
Eesti Panga personalipoliitika

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta kohta

LISAD

ÜLEILMNE MAJANDUS 2010. AASTAL

Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroala

EESTI MAJANDUS 2010. AASTAL

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Sise- ja välisnõudlus
Inflatsioon
Valitsussektor
Riigireiting
FINANTSSEKTOR
Pangandus
Väärtpaberiturg
Muud finantsvahendajad
Makseviisid

MÄÄRUSED, OTSUSED JA PUBLIKATSIOONID
EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED 2010. AASTAL
EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED 2010. AASTAL
EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2010. AASTAL