Eesti Panga 2011. aasta aruanne

EESTI PANGA PRESIDENDI SISSEJUHATUS

EESTI PANGA PRIORITEEDID

EUROALA JA EESTI MAJANDUS 2011. AASTAL

ÜLEILMNE MAJANDUS

Euroala

EESTI MAJANDUS

Reaalsektor
Finantssektor

EESTI PANGA TEGEVUS JA SAAVUTUSED 2011. AASTAL

OSALEMINE RAHA- JA MAJANDUSPOLIITIKA KUJUNDAMISES

Rahapoliitilised otsused
Seire
Prognoos
Valitsuse nõustamine
Uuringud

RAHAPOLIITILISTE OTSUSTE ELLUVIIMINE EUROALAL JA EESTIS

Eurosüsteemi rahapoliitika rakendamise raamistiku alustalad
Eurosüsteemi rahapoliitilised operatsioonid 2011. aastal
Eesti Panga rahapoliitilised operatsioonid
Reservihaldus

OSALEMINE FINANTSSTABIILSUSE TAGAMISES

Finantssektori olukorra analüüs ja hinnang finantsstabiilsusele
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevus
Finantssektori õigusraamistik

STATISTIKATEGEVUS

Finantssektori statistika
Välissektori statistika
Üldmajandusstatistika

ARVELDUSSÜSTEEMID

Arveldused Eesti Panga hallatavates arveldussüsteemides
Arvelduskeskkonna edendamine ja poliitika
Ühtne euromaksete piirkond
Eurosüsteemi platvormid TARGET2 ja TARGET2-Securities
Arveldussüsteemide järelevaatamine

SULARAHA

Euroalal ja Eestis ringlusse lastud pangatähed ja nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine

KOOSTÖÖ

Keskpanga aruandekohustus
Rahvusvaheline koostöö
Koostöö Eestis
Avalikud suhted
Eesti Panga muuseum

JUHTIMINE, ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA

Eesti Panga järelevalve- ja juhtimisorganid
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2011. aastal
Riskihaldus
Eesti Panga personalipoliitika

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta kohta

LISAD

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU RAHAPOLIITILISED OTSUSED
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU MUUD OTSUSED
EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED 2011. AASTAL
EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2011. AASTAL