Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2013

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade on Eesti Panga uus üllitis, mida edaspidi avaldatakse kord aastas. Konkurentsivõimet analüüsides arvestatakse, et võimalikke lähenemisviise on mitmeid. Seetõttu vaadeldakse mitut laiemalt kasutatud konkurentsivõimet iseloomustavate näitajate gruppi.

Konkurentsivõime hindamiseks analüüsitakse:
1) Eesti ekspordivõimet (suhtelise tootlikkuse kasvu, ekspordinäitajate muutusi jms);
2) suhteliste hindade ja kulude konkurentsinäitajaid.

Riigi pikaajalise konkurentsivõime mõistet määratletakse sageli väga laialt ning selle mõõtmiseks kasutatavad erinevad statistilised näitajad võivad anda vastuolulisi signaale. Eesti Panga ekspertide koostatud Eesti Konkurentsivõime Ülevaade läheneb välise konkurentsivõime mõistele Eesti ekspordivõime analüüsi kaudu, vaadeldes pikemaajalist suhtelise tootlikkuse kasvu ning ka lühiajalisi kõrvalekaldeid kestliku kasvu trajektoorist. Lisaks peatutakse üksikasjalikumalt suhteliste hindade ja kulude konkurentsinäitajatel, mis põhinevad Eesti hindade ja palkade dünaamika võrdlusel riigi peamiste kaubanduspartnerite omadega.

Eesti majanduse konkurentsivõime esimene ülevaade sisaldab analüüsimetoodika detailset kirjeldust, millele saab toetuda tulevastes väljaannetes.