Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2015

Märksõnad: 

Eesti Panga ekspertide koostatud Eesti Konkurentsivõime Ülevaade läheneb majanduse konkurentsivõimele Eesti ekspordivõime analüüsi kaudu, vaadates suhtelise tootlikkuse pikaajalist kasvu ning ka lühiajalisi kõrvalekaldeid kestliku kasvu trajektoorist. Põhjalikumalt peatutakse suhteliste hindade ja kulude konkurentsinäitajatel, mis põhinevad Eesti hindade ja palkade dünaamika võrdlusel riigi peamiste kaubanduspartnerite omaga. Lisaks kirjeldatakse konkurentsivõime hinnaväliseid tegureid.

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade avaldatakse kord aastas.