Euroopa Keskpanga aastaaruanne 2018

Euroala majanduse elavnemine küll jätkus 2018. aastal, kuid majanduskasvu hoog rauges. Aasta jooksul ilmnenud mitme ebasoodsa teguri mõjul aeglustus kasv 2017. aasta 2,5%-lt 2018. aastal 1,8%-le. Maailmakaubanduse märkimisväärne nõrgenemine ning mitu riigi- ja sektorispetsiifilist tegurit pärssisid välissektori ja eelkõige töötleva tööstuse arengut.

Loe edasi EKP kodulehelt