EKP kuubülletään, september 2014

Käesolev bülletään on valminud EKP juhatuse vastutusel. Tõlked koostatakse ja avaldatakse liikmesriikide keskpankade poolt. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva bülletääni taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. Käesolevas väljaandes sisalduvad statistilised andmed on esitatud seisuga 3. september 2014.