EKP majandusülevaade 6/2015

Viimased andmed, EKP ekspertide uus makromajanduslik ettevaade euroala kohta ning hiljutiste turukõikumiste vaheanalüüs osutavad majanduse jätkuvale, ehkki varasemate ootustega võrreldes mõnevõrra vaoshoitumale elavnemisele euroalal ja inflatsiooni aeglasemale kasvutempole.