EKP majandusülevaade 8/2015

Käesolev ülevaade on valminud EKP juhatuse vastutusel. Tõlked koostatakse ja avaldatakse liikmesriikide keskpankade poolt.

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. Käesolevas väljaandes sisalduvad statistilised andmed on esitatud seisuga 2. detsember 2015.

ISSN 2363-3476 (elektrooniline versioon)