EKP majandusülevaade 1/2016

Üleilmne kasv püsib tagasihoidlik ja ebaühtlane. Kui arenenud riikides suureneb aktiivsus endiselt kindlas tempos, siis areneva majandusega riikides jääb areng kokkuvõttes nõrgemaks ja kirjumaks.