EKP majandusülevaade 2/2016

Oma rahapoliitikat käsitleval koosolekul, mis peeti 10. märtsil 2016, vaatas EKP nõukogu rahapoliitika kursi põhjalikult läbi, tuginedes korralistele majandus- ja rahapoliitilistele analüüsidele ning võttes arvesse ka EKP ekspertide uut makromajanduslikku ettevaadet aastani 2018. Selle tulemusel võttis nõukogu hinnastabiilsuse tagamiseks vastu otsused mitme meetme rakendamise kohta. Terviklik meetmepakett tugineb eri vahendite koostoimele ja on kavandatud viisil, mis leevendab veelgi rahastamistingimusi, soodustab uute laenude andmist ja tugevdab nõnda euroala majanduse taastumise tempot ning kiirendab inflatsiooni naasmist tasemele, mis jääb 2% tasemest allapoole, kuid selle lähedale.