EKP majandusülevaade 4/2016

EKP nõukogu andis 2. juunil 2016 oma rahapoliitikat käsitleval koosolekul hinnangu, et märtsi alguses vastu võetud ulatuslikud otsused toetavad euroala majanduse taastumise tempot ja soodustavad inflatsiooni naasmist 2% tasemest allapoole, kuid selle lähedale. EKP meetmed vähendavad endiselt krediidikulukust ja aitavad tugevdada krediidiloomet. Euroala majandus elavneb sammhaaval. Eeldatakse, et peale juba arvesse võetud hoogustava mõju saadakse rahapoliitilisi lisastiimuleid ka alles rakendatavatest rahapoliitilistest meetmetest, nimelt ettevõtlussektori varaostukavast ja uutest suunatud pikemaajalistest refinantseerimisoperatsioonidest, ning need lisastiimulid aitavad majanduskasvu ja inflatsiooni väljavaadet ohustavaid riske veelgi tasakaalustada. Praeguses olukorras on tähtis tagada, et väga aeglane inflatsioon ei avaldaks teisest mõju palga- ja hinnakujundusele. EKP nõukogu jälgib tähelepanelikult hinnastabiilsuse väljavaate arengut ning kavatseb oma eesmärgi saavutamise nimel tegutseda kõiki tema pädevuses olevaid vahendeid kasutusele võttes.

Loe lähemalt täispikast publikatsioonist: