EKP majandusülevaade 6/2016

Oma rahapoliitikat käsitleval koosolekul, mis peeti 8. septembril 2016, hindas EKP nõukogu pärast juuli koosolekut laekunud majandus- ja monetaarandmeid ning arutas EKP ekspertide uut makromajanduslikku ettevaadet. EKP nõukogu võetud ulatuslikud rahapoliitilised meetmed tagavad jätkuvalt soodsad rahastamistingimused ja toetavad euroala majanduse taastumise tempot. Seetõttu eeldab EKP nõukogu endiselt, et SKP reaalkasv kiireneb mõõdukas, ent ühtlases tempos, ja et euroala inflatsioon hoogustub lähikuudel tasahaaval kooskõlas eurosüsteemi ekspertide 2016. aasta juuni ettevaates esitatud hinnanguga. Ehkki seni kättesaadavad tõendid viitavad euroala majanduse vastupanuvõimele püsiva üleilmse majandusliku ja poliitilise ebakindluse suhtes,
ohustavad põhistsenaariumi endiselt langusriskid.