EKP majandusülevaade 8/2016

Märksõnad: 

8. detsembril 2016 toimus EKP nõukogu rahapoliitikat käsitlev koosolek, kus ta hindas korralistele majandus- ja monetaaranalüüsidele tuginedes põhjalikult majandus- ja inflatsiooniväljavaadet ning rahapoliitika kurssi. See hinnang kinnitas vajadust pikendada varaostukava 2017. aasta märtsist edasi, et säilitada väga ulatuslikud rahapoliitilised meetmed, mis on vajalikud, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.