EKP majandusülevaate kokkuvõte 5/2016

Finantsturu volatiilsus, mis järgnes Ühendkuningriigi rahvahääletusele ELi liikmesuse üle, on olnud lühiajaline. Kasvanud on aga ebakindlus maailmamajanduse väljavaate suhtes ning samal ajal osutavad teise kvartali värsked andmed üleilmse majandustegevuse ja kaubanduse loidusele. Üleilmne koguinflatsioon on sealjuures püsinud aeglane, kajastades peamiselt varasemat energiahindade langust. Üleilmse majandustegevuse väljavaadet ja eeskätt arenevate turgude majandust ohustab endiselt langusrisk, mis on eelkõige seotud poliitilise ebakindluse ja finantsturu volatiilsusega.