EKP majandusülevaate kokkuvõte 7/2016

Alates septembri algusest kättesaadavaks muutunud andmed kinnitasid kooskõlas varasemate ootustega, et euroala majandus taastub endiselt tagasihoidlikult, ent kindlalt, ning inflatsioon kiireneb järk-järgult. Euroala majandus peab üleilmse majandusliku ja poliitilise ebakindluse negatiivsele mõjule veel vastu. Sellele on kaasa aidanud EKP ulatuslikud rahapoliitilised meetmed, mille kaudu tagatakse ettevõtetele ja kodumajapidamistele väga soodsad rahastamistingimused. Üldiselt aga ohustavad põhistsenaariumi endiselt langusriskid.