EKP majandusülevaade 2/2017

Märksõnad: 

9. märtsil 2017 peetud EKP nõukogu rahapoliitika istungil leidis nõukogu, et selleks, et alusinflatsiooni surve tugevneks ja soodustaks koguinflatsiooni keskmise aja jooksul, on edaspidigi vaja väga toetavat rahapoliitilist kurssi. EKP rahapoliitiliste meetmete abil on suudetud endiselt säilitada väga soodsad rahastamistingimused, mis on vajalikud, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.