EKP majandusülevaade 4/2017

Märksõnad: 

EKP nõukogu 8. juunil 2017 peetud rahapoliitika istungil leidis nõukogu, et selleks, et alusinflatsiooni surve tugevneks ja soodustaks koguinflatsiooni keskmise aja jooksul, on edaspidigi vaja väga toetavat rahapoliitilist kurssi. Alates aprilli lõpus toimunud eelmisest rahapoliitika istungist kättesaadavaks saanud teave kinnitab euroala majanduse kiiremat kasvutempot, nii et majanduskasv peaks olema varem eeldatust hoogsam. EKP nõukogu leiab, et kasvuväljavaate riskid on nüüd laias laastus tasakaalustatud. Seda arvestades on hinnastabiilsuse väljavaate väga negatiivsete stsenaariumide täitumine muutunud aina ebatõenäolisemaks, eriti kuna deflatsiooniriskid on suures osas taandunud.