EKP majandusülevaate kokkuvõte 1/2017

2016. aasta detsembris tehtud rahapoliitiliste otsustega on suudetud säilitada väga soodsad rahastamistingimused, mida on vaja selleks, et tagada inflatsioonimäärade järjepidev lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal. Ettevõtete ja kodumajapidamiste laenuvõtutingimustele tuleb endiselt kasuks EKP meetmete mõju ülekandumine.