EKP majandusülevaate kokkuvõte 5/2017

EKP rahapoliitiliste meetmete abil on suudetud taas tagada väga soodsad rahastamistingimused, mis on vajalikud, et teha järgmisi edusamme inflatsioonimäärade püsivaks lähenemiseks tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal. Laekunud andmed kinnitavad majanduskasvu jätkuvat elavnemist euroala kõikides sektorites ja piirkondades.