EKP majandusülevaate kokkuvõte 7/2017

Euroala majanduse kindel ja laiaulatuslik elavnemine jätkub. Värskeimad andmed ja küsitlustulemused viitavad raugematule kasvutempole aasta teisel poolel. EKP rahapoliitilised meetmed toetavad taas sisenõudlust – see on eeltingimus, tegemaks edasisi edusamme inflatsiooni püsival kohandumisel taseme suunas, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.