EKP majandusülevaade 2/2018

EKP nõukogu jõudis oma 8. märtsi 2018. aasta rahapoliitika istungil järeldusele, et endiselt on vaja ulatuslikku rahapoliitilist stiimulit, et alusinflatsiooni surve saaks veelgi suureneda ja hoogustada koguinflatsiooni arengut keskmise aja jooksul. Alates jaanuaris toimunud viimasest rahapoliitika istungist kättesaadavaks saanud teave, sh EKP ekspertide uus makromajanduslik ettevaade, kinnitas euroala majanduse tugevat ja laiapõhjalist kasvutempot, nii et majanduskasv peaks prognoosi kohaselt olema lähiajal varem eeldatust mõnevõrra hoogsam. See kasvuväljavaade tugevdas EKP nõukogu kindlustunnet, et inflatsiooni areng läheneb nõukogu seatud eesmärgile hoida inflatsioon keskmise aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal. Samal ajal püsisid alusinflatsiooni näitajad tagasihoidlikud ega ole veel ilmutanud veenvaid püsiva kasvusuundumuse märke. Seepärast jälgib EKP nõukogu edaspidigi vahetuskursside ja finantstingimuste arengut, pidades silmas nende võimalikku mõju hinnastabiilsuse keskmise aja väljavaatele. Jätkuvad netovaraostud, soetatud varade suur maht ja eelolevad reinvesteeringud ning intressimäärasid käsitlev eelkommunikatsioon pakuvad pidevat rahapoliitilist tuge, mis on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on 2%st allpool, ent selle lähedal.