EKP majandusülevaate kokkuvõte 5/2018

Pärast EKP nõukogu 14. juuni 2018. aasta rahapoliitika istungit avaldatud andmed viitavad euroala majanduse kindla ja laiapõhjalise kasvu jätkumisele. Üleilmsete tegurite, eeskätt protektsionismi ohuga seotud ebakindlus on endiselt märkimisväärne ning finantsturgude püsivalt suurenenud volatiilsuse riski tuleb edaspidigi jälgida. Siiski võib euroala majanduskasvu väljavaadet ohustavaid riske hinnata endiselt üldjoontes tasakaalustatuks.

Loe edasi täispikast publikatsioonist