EKP majandusülevaate kokkuvõte 1/2018

Alates EKP nõukogu 2017. aasta viimasest istungist kättesaadavaks saanud teave kinnitab jõulist majanduskasvu, mille tempo kiirenes 2017. aasta teisel poolel oodatust rohkem. Hoogne tsükliline tempo, majandusliku loiduse jätkuv vähenemine ja kasvav tootmisvõimsuse rakendatuse aste suurendasid veelgi EKP nõukogu kindlustunnet, et inflatsiooninäitaja läheneb oma eesmärgile, mis on 2%st allpool, ent selle lähedal.