Euroopa Keskpanga majandusülevaade 6/2018

EKP nõukogu leidis oma 13. septembri 2018. aasta rahapoliitika istungil, et laekunud andmed, sealhulgas EKP ekspertide 2018. aasta septembri ettevaade, kinnitavad üldjoontes EKP nõukogu varasemat hinnangut, et euroala majanduse laiapõhjaline elavnemine jätkub ja inflatsioon kiireneb tasahaaval. Majanduse üldine tugevus toetab endiselt EKP nõukogu veendumust, et inflatsioonimäärade püsiv lähenemine seatud eesmärgile jätkub ning jääb püsima isegi pärast netovaraostude järkjärgulist lõpetamist. Teisalt on viimasel ajal veelgi suurenenud süveneva protektsionismi, arenevate turgude haavatavuse ja finantsturgude volatiilsusega seotud ebakindlus. Et toetada euroalasisese hinnasurve jätkuvat süvenemist ja koguinflatsiooni arengut keskmise aja jooksul, on seetõttu endiselt vaja märkimisväärseid rahapoliitilisi stiimuleid. Seda tuge pakuvad edaspidigi käesoleva aasta lõpuni tehtavad netovaraostud, omandatud varade märkimisväärne hulk ja nendega seotud reinvesteeringud ning EKP nõukogu tõhustatud eelkommunikatsioon EKP baasintressimäärade kohta. EKP nõukogu on igal ajal valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust mööda kohandama, et tagada inflatsioonitaseme püsiv lähenemine seatud eesmärgile.

Loe lähemalt täispikast publikatsioonist: