Euroopa Keskpanga majandusülevaade 8/2018

EKP nõukogu otsustas oma 13. detsembri rahapoliitika istungil lõpetada 2018. aasta detsembris netovaraostud, jätta baasintressimäärad muutmata ja tõhustada eelkommunikatsiooni reinvesteeringute kohta. Ehkki saadud andmed on oodatust nõrgemad, kajastades loiumat välisnõudlust, aga ka mõningaid riigi- ja sektorispetsiifilisi tegureid, toetab sisenõudluse tugevus endiselt euroala majanduskasvu ja aegamisi tugevnevat inflatsioonisurvet. See toetab EKP nõukogu veendumust, et inflatsioonimäärade püsiv lähenemine seatud eesmärgile jätkub ja jääb püsima isegi pärast netovaraostude lõpetamist. Samal ajal püsib geopoliitiliste tegurite, protektsionismi ohu, arenevate turgude haavatavuse ja finantsturgude volatiilsusega seotud ebakindlus. Et toetada euroalasisese hinnasurve jätkuvat süvenemist ja koguinflatsiooni arengut keskmise aja jooksul, on seetõttu endiselt vaja märkimisväärseid rahapoliitilisi stiimuleid. EKP baasintressimääradega seotud eelkommunikatsioon, mida toetavad omandatud varade suuremahulised reinvesteeringud, tagab ka edaspidi küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi, mis on vajalik inflatsioonimäärade lähenemiseks seatud eesmärgile. EKP nõukogu on igal ajal valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust mööda kohandama, et tagada inflatsioonimäära püsiv lähenemine seatud inflatsioonieesmärgile.

Loe lähemalt täispikast publikatsioonist: