Euroopa Keskpanga majandusülevaade 4/2019

Tuginedes euroala majandus- ja inflatsiooniväljavaate põhjalikule analüüsile ning arvestades ka ekspertide viimast makromajanduslikku ettevaadet, võttis EKP nõukogu 6. juuni rahapoliitika istungil vastu mitu rahapoliitilist otsust, mille eesmärk on toetada inflatsioonimäära jõudmist tasemele, mis on 2% allpool, kuid jääb selle lähedale. Kuigi esimese kvartali andmed olid oodatust mõnevõrra paremad, näitab kõige värskem teave, et euroala väljavaadet mõjutavad endiselt ebasoodsad üleilmsed tegurid. Geopoliitiliste tegurite, kasvava protektsionismiohu ja arenevate turgude haavatavusega seotud pikaajaline ebakindlus jätab majandususaldusele oma jälje. Samal ajal toetab tööhõive ja palkade edasine kasv taas euroala majanduse vastupidavust ja vähehaaval kiirenevat inflatsiooni. Seda kõike arvesse võttes otsustas EKP nõukogu jätta EKP baasintressimäärad muutmata ja kohandada oma EKP baasintressimäärade eelkommunikatsiooni, mis väljendab eeldust, et need püsivad senisel tasemel vähemalt 2020. aasta esimesel poolel ja igal juhul senikaua, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal. Samuti kordas EKP nõukogu oma eelkommunikatsiooni reinvesteeringute kohta. Lisaks tegi ta otsuse kvartaalsete suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide uue seeria (TLTRO III) tingimuste, eelkõige hinnakujundusparameetrite kohta. Veel leidis EKP nõukogu, et negatiivsete intressimäärade positiivset panust toetavasse rahapoliitikasse ja inflatsioonimäärade püsivasse lähenemisse vajalikule tasemele ei kahjusta praegusel hetkel nende võimalik kõrvalmõju pankade vahendustegevusele. EKP nõukogu jätkab siiski rahapoliitika pankadepõhise ülekandekanali ja leevendusmeetmete vajaduse hoolikat jälgimist.

Loe edasi allviidatud täispikast publikatsioonist