Euroopa Keskpanga majandusülevaade 6/2019

Tuginedes euroala majandus- ja inflatsiooniväljavaate põhjalikule analüüsile ning võttes arvesse EKP ekspertide viimast makromajanduslikku ettevaadet, tegi EKP nõukogu 12. septembri rahapoliitika istungil hinnastabiilsuse tagamise eesmärgil mitu otsust. Nõukogu viimase istungi järel saadud teave näitab euroala majanduse pikaajalisemat nõrkust, märkimisväärsete negatiivsete riskide püsimist ja tagasihoidlikku inflatsioonisurvet. Seda kajastab ka EKP ekspertide septembri ettevaade, milles on inflatsiooniväljavaadet veelgi allapoole korrigeeritud. Samal ajal suurendavad tööhõive ulatuslik hoogustumine ja tempokas palgakasv taas euroala majanduse vastupidavust. Nende asjaolude taustal andis EKP nõukogu teada ulatuslikust rahapoliitiliste meetmete paketist, sest inflatsiooni areng jääb seatud eesmärgist endiselt maha

Loe edasi allviidatud täispikast publikatsioonist