Euroopa Keskpanga majandusülevaade 8/2019

Tuginedes euroala majandus- ja inflatsiooniväljavaate analüüsile ning võttes arvesse eurosüsteemi ekspertide viimast makromajanduslikku ettevaadet, otsustas EKP nõukogu 12. detsembri rahapoliitika istungil jätta EKP baasintressimäärad muutmata ning korrata oma eelkommunikatsiooni baasintressimäärade, netovaraostude ja reinvesteeringute kohta. Oktoobri lõpus toimunud EKP nõukogu viimase istungi järel saadud teave osutab taas tagasihoidlikule inflatsioonisurvele ja euroala loiule kasvudünaamikale, ehkki mõningad esialgsed märgid näitavad majanduskasvu aeglustumise stabiliseerumist ja alusinflatsiooni vähest kiirenemist kooskõlas varasemate ootustega. Tööhõive jätkuv hoogustumine ja palgakasv toetavad endiselt euroala majanduse vastupidavust. Seda üldist olukorda ja tagasihoidlikku inflatsiooniväljavaadet arvestades rõhutas nõukogu rahapoliitika väga toetava kursi vajalikkust pikema aja jooksul, et tugevdada inflatsioonisurvet ja hoogustada koguinflatsiooni arengut keskmise aja jooksul. Peale selle tagab nõukogu oma eelkommunikatsiooniga, et rahastamistingimused kohanevad inflatsiooniväljavaates tehtavate muudatuste järgi. EKP nõukogu on endiselt igati valmis kohandama vajadust mööda kõiki oma rahapoliitilisi instrumente, et tagada inflatsiooni pidev lähenemine EKP nõukogu seatud eesmärgile kooskõlas nõukogu võetud kohustusega tagada sümmeetria.

Loe edasi allviidatud täispikast publikatsioonist