Euroopa Keskpanga majandusülevaate kokkuvõte 7/2019

Alates nõukogu viimasest, septembri alguses toimunud istungist saadud teave kinnitab varasemat hinnangut, et euroala majanduskasvu iseloomustab pikaajaline nõrkus, et märkimisväärsed halvenemisriskid püsivad ja et inflatsioonisurve on tagasihoidlik. Euroala kasvuväljavaatega seotud riskid viitavad endiselt langusele. Need näitavad eelkõige geopoliitilistest teguritest, protektsionismi süvenemisest ja arenevate turgude haavatavusest tulenevat pikaajalist ebakindlust. Samal ajal suurendavad tööhõive jätkuv hoogustumine ja palgakasv taas euroala majanduse vastupidavust.

Loe edasi allpool ülevaate kokkuvõtte täistekstist