Euroopa Keskpanga majandusülevaade 2/2020

12. märtsi 2020. aasta rahapoliitika istungil tegi EKP nõukogu otsuse ulatusliku rahapoliitiliste meetmete paketi kohta. Koos juba kasutusele võetud oluliste rahapoliitiliste stiimulitega toetavad need meetmed kodumajapidamiste, ettevõtete ja pankade likviidsus- ja rahastamistingimusi ning aitavad säilitada laenude tõrgeteta pakkumise reaalmajandusele. Alates nõukogu eelmisest, jaanuari lõpus toimunud istungist on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levik tekitanud ulatusliku šoki, mis on mõjutanud kogu maailma ja euroala majanduse kasvuväljavaadet ning suurendanud turgude volatiilsust. Isegi kui koroonaviiruse puhang osutub ajutiseks, mõjutab see majandustegevust märkimisväärselt. Peamiselt aeglustab koroonaviiruse levik tarneahelates tekkinud häirete tõttu tootmist ja vähendab eelkõige ohjeldamismeetmete võtmisega kaasneva negatiivse kõrvalmõju kaudu nii sise- kui ka välisnõudlust. Ühtlasi avaldab suurem ebakindlus negatiivset mõju kulukavadele ja nende rahastamisele. Euroala majanduse kasvuväljavaates on selgelt ülekaalus halvenemisriskid. Peale eelnevalt tuvastatud riskide, mis on seotud geopoliitiliste tegurite, protektsionismiohu süvenemise ja arenevate turgude haavatavusega, ohustab majanduskasvu väljavaadet nüüd märkimisväärselt ka koroonaviiruse levik. Seda olukorda arvesse võttes tegi EKP nõukogu mitu rahapoliitilist otsust, et kindlustada senine rahapoliitika kurss ja tagada rahapoliitika mõju ülekandumine reaalmajandusse.

Loe lähemalt allolevast ülevaate täistekstist