Euroopa Keskpanga majandusülevaade 4/2020

Euroala majandus seisab silmitsi enneolematu langusega. Majandustegevus on COVID-19 pandeemia ja selle piiramiseks võetud meetmete tagajärjel järsult aeglustunud. Töökohtade ja sissetulekute ulatuslik vähenemine ning majandusväljavaatega seotud erakordselt suur ebakindlus on kahandanud märkimisväärselt tarbimiskulutusi ja investeeringuid. Ehkki küsitlusandmed ja majandustegevuse näitajad on mõningal määral osutanud madalseisu läbimisele ning piiramismeetmeid on hakatud järk-järgult leevendama, on taastumine olnud seni tagasihoidlik.

4. juuni rahapoliitika istungil otsustas EKP nõukogu suurendada pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava mahtu, pikendada selle tähtaega ja reinvesteerida selle raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvad põhiosa tagasimaksed. Samuti otsustas nõukogu jätkata EKP varaostukava ja selle raames tehtavaid reinvesteeringuid ning jätta EKP baasintressimäärad muutmata.

Loe edasi allolevast täispikast publikatsioonist