Euroopa Keskpanga majandusülevaade 6/2020

Euroala majandustegevus on küll jõudsalt taastumas, kuid majandusaktiivsus on siiski märksa madalam kui enne koroonaviirushaiguse pandeemiat. Suurenenud ebakindlus majandusväljavaate suhtes mõjutab ka edaspidi tarbijate kulutusi ja ettevõtete investeeringuid. Koguinflatsiooni aeglustavad madalad energiahinnad ja nõrk hinnasurve, mis on seotud väikese nõudluse ja loiu tööturuga. Seda arvestades on endiselt vaja väga suurt rahapoliitilist stiimulit, et toetada majanduse taastumist ja kaitsta keskmise aja jooksul hinnastabiilsust.

Seepärast otsustas EKP nõukogu 10. septembri 2020. aasta istungil kinnitada taas oma väga toetavat rahapoliitilist kurssi.

Loe edasi allolevast täispikast publikatsioonist