Euroopa Keskpanga majandusülevaate kokkuvõte 1/2020

EKP nõukogu detsembri alguses toimunud viimase istungi järel saadud teave on kooskõlas nõukogu põhistsenaariumiga, mille kohaselt kasvab euroala majandus jätkuvalt, ehkki mõõdukalt. Eeskätt pidurdab euroala kasvutempot endiselt töötleva tööstuse nõrkus. Samal ajal toetavad euroala majanduse vastupidavust endiselt tööhõive paranemine, mis küll toimub aeglasemas tempos, ja palgakasv. Euroala majanduskasvu väljavaadet ohustavad taas halvenemisriskid, sest geopoliitiliste tegurite, protektsionismiohu ja arenevate turgude haavatavusega seotud ebakindlus püsib. Seda küll mõnevõrra vähemal määral, sest osa rahvusvahelist kaubandust ümbritsevast ebakindlusest väheneb pisitasa. Ehkki inflatsiooni areng on üldiselt ikka veel tagasihoidlik, on teatud märke mõõdukast, ootustega kooskõlas olevast tõusust. Nende asjaolude taustal otsustas EKP nõukogu oma 2020. aasta 23. jaanuari istungil jätkata senist rahapoliitilist kurssi. Rahapoliitika meetmed avaldavad kõigis majandussektorites soodsatele rahastamistingimustele positiivset mõju. Eelkõige toetavad ettevõtete ja kodumajapidamiste paremad laenutingimused tarbimiskulutusi ja ettevõtlusinvesteeringuid. See tagab euroala majanduskasvu ja euroalasisese hinnasurve tugevnemise ning seega inflatsioonimäärade jõulise lähenemise nõukogu seatud keskmise aja eesmärgile.

Loe edasi allpool ülevaate kokkuvõtte täistekstist