Euroopa Keskpanga majandusülevaate kokkuvõte 3/2020

Euroala on silmitsi majanduslangusega, mille ulatus ja kiirus on rahuajal seninägematud. Koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamise meetmed on suurel määral peatanud majandustegevuse kõigis euroala riikides ja kogu maailmas. Küsitlusandmed tarbijate ja ettevõtete kindlustunde kohta on sööstnud allapoole, viidates järsult aeglustunud majanduskasvule ja rängalt halvenenud tööturutingimustele. Arvestades suurt ebakindlust majanduslanguse lõpliku ulatuse suhtes, oletatakse EKP ekspertide kasvustsenaariumides, et euroala SKP võib tänavu väheneda 5–12%. Langus oleneb eelkõige piirangumeetmete kestusest ning ettevõtetele ja töötajatele avalduvate majanduslike tagajärgede leevendamise poliitika edukusest. Kuna piirangumeetmeid leevendatakse järk-järgult, nähakse neis stsenaariumides ette majandusaktiivsuse taastumist, ehkki selle kiiruse ja ulatuse suhtes valitseb väga suur ebamäärasus. Inflatsioon on aeglustunud. Selle taga on naftahinna järsk langus ning veidi väiksem ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained).

Loe edasi allpool ülevaate kokkuvõtte täistekstist