Euroopa Keskpanga majandusülevaate kokkuvõte 5/2020

Pärast juuni alguses toimunud viimast rahapoliitika istungit saadud teave annab märku euroala majandusaktiivsuse taastumisest, ehkki aktiivsustase on märksa madalam kui enne koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemiat ja väljavaade püsib ülimalt ebakindel. Koguinflatsiooni pärsivad madalamad energiahinnad ja hinnasurve peaks SKP reaalkasvu järsu aeglustumise ja sellest tingitud majandusloiduse märgatava süvenemise tõttu jääma väga tagasihoidlikuks. EKP rahapoliitilised meetmed hakkavad euroala majanduses vähehaaval mõju avaldama, pakkudes taastumiseks väga vajalikku tuge ja aidates korvata pandeemiaga seotud langust edasises inflatsiooni arengus. Samal ajal on väljavaade ülimalt ebakindel ja seda mõjutavad langusriskid. Seda arvestades otsustas EKP nõukogu jätta üldise rahapoliitilise kursi muutmata ja taaskinnitada kõiki oma olemasolevaid rahapoliitilisi meetmeid.

Loe edasi allolevast kokkuvõttest