Euroopa Keskpanga majandusülevaade 2/2021

Ehkki üldine majanduslik olukord peaks 2021. aastal paranema, püsib lähiaja majandusväljavaate suhtes ebakindlus, mis on seotud eelkõige COVID-19 pandeemia dünaamikaga ja vaktsineerimiskampaaniate kiirusega. Üleilmse nõudluse elavnemine ja uued eelarvemeetmed toetavad kogu maailma ja euroala aktiivsust. Ent kõrged nakatumismäärad, viiruse mutatsioonide levik ning piirangumeetmete pikendamine ja karmistamine avaldavad euroala majandusaktiivsusele lähiajal negatiivset mõju. Edaspidi peaks alanud vaktsineerimiskampaaniad koos piirangumeetmete järkjärgulise leevendamisega aitama majandusaktiivsusel 2021. aastal taastuda.

loe lähemalt allolevast täispikast ülevaatest